کلیدواژه‌ها = نیتروژن
تعداد مقالات: 5
2. کمی‌سازی تأثیر دزهای کاهش یافته علفکش و مقادیر نیتروژن بر رقابت گندم - یولاف زمستانه (Avena ludoviciana Duriu)

دوره 9، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 133-148

ایمان احمدی1*؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمد حسین قرینه