کلیدواژه‌ها = برنج
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی اثرات کودهای نیتروژن و پتاس بر عملکرد، اجزاء عملکرد و انتقال مجدد در لاین امید بخش برنج (.Oryza sativa L)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 13-28

عبدالحسین شیخ حسینیان؛ مجید عاشوری؛ مجید نحوی؛ سعید بخشی پور؛ محمد رودپیما؛ میترا یکتا؛ فرهاد بیرانوند


2. ارزیابی سازگاری و مقایسه عملکرد ژنوتیپ‌های بومی برنج (.Oryza sativa L) به شرایط آب و هوایی مازندران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 47-58

محمدرضا جعفری تلوباغی؛ مرتضی سام دلیری؛ پوریا مظلوم؛ ولی الله رامئه؛ مرتضی مبلغی


4. بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر روند تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیکی و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-87

عبدالعلی گیلانی؛ سید عطاءاله سیادت؛ سامی جلالی؛ کاوه لیموچی