نویسنده = مصطفی امجدیان
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تحمل به کم آبی هیبریدهای ذرت (Zea mays) با استفاده از شاخص‌های تحمل خشکی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 95-106

محسن فرشادفر؛ هوشمند صفری؛ هومن شیروانی؛ مصطفی امجدیان؛ هوشنگ رحمتی