کلیدواژه‌ها = انتقال مجدد ماده خشک
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثر سطوح زئولیت بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و انتقال مجدد ماده خشک ارقام برنج (Oryza Sativa L.) در منطقه میانه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 131-149

داور قره داغی؛ علی فرامرزی؛ جلیل اجلی؛ مهرداد عبدی؛ ناصر نظری