کلیدواژه‌ها = شاخص سطح برگ
تعداد مقالات: 6
2. تاثیر کاربرد گوگرد و تیوباسیلیوس در بهبود خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی گندم (Triticum aestivum L.) در اراضی خوزستان

دوره 9، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 97-106

فاطمه موسوی؛ سید کیوان مرعشی2*؛ تیمور بابایی نژاد