کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
تعداد مقالات: 28
1. بررسی تاثیر تاریخ‌های مختلف کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی سویا در خوزستان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 55-72

مریم سالاری؛ عبدالله بحرانی


4. اثر سن نشا و تراکم گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در استان هرات- افغانستان

دوره 9، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 107-119

حمیدالله ناصری؛ سیدمحسن نبوی کلات2*؛ رضا صدرآبادی حقیقی


5. مقایسه کود اوره با کود اوره پوشش‌دار گوگردی بر عملکرد کمی و کیفی برنج (Oryza sativa L.) تحت تأثیر مقادیر مختلف سیلیس

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-36

لیلا کعیان حسینی1؛ مانی مجدم2*؛ تیمور بابایی‌نژاد3


7. بررسی اثرات مقادیر مختلف کود اوره و فیلترکیک نیشکر بر عملکرد و پارامترهای عملکردی گندم نان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-134

احمد آل کثیر زارع؛ تیمور بابائی نژاد؛ علی غلامی


8. بررسی اثر توأم کودهای شیمیایی و زیستی بر ویژگی‌های کمی و کیفی برخی از ارقام گندم نان در شرایط آب و هوایی شوشتر

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-11

مائده سیدی؛ مانی مجدم؛ تیمور بابایی نژاد؛ نازلی دروگر


10. ارزیابی مدل‌های گیاهی AquaCrop و WOFOST در شبیه‌سازی عملکرد ذرت

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 69-82

اصلان اگدرنژاد1؛ علیرضا مسجدی 2؛ علیرضا شکوه فر 3؛ مجتبی علوی فاضل 4


11. اثر باکتری سودوموناس و کود شیمیایی سولفات پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی ذرت دانه‌ای (Zea mays L.)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-113

لیلی نیایش پور؛ سیدکیوان مرعشی؛ عبدالعلی گیلانی