نویسنده = اگدرنژاد1، اصلان
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مدل‌های گیاهی AquaCrop و WOFOST در شبیه‌سازی عملکرد ذرت

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 69-82

اصلان اگدرنژاد1؛ علیرضا مسجدی 2؛ علیرضا شکوه فر 3؛ مجتبی علوی فاضل 4