نویسنده = لیموچی4، کاوه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توزیع مجدد مواد فتوسنتزی در واکنش به تنش گرما در ارقام برنج شمال خوزستان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-57

عبدالعلی گیلانی1؛ سید عطاءاله سیادت2؛ سامی جلالی3؛ کاوه لیموچی4