نویسنده = عابدی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تعیین برخی صفات مؤثر بر عملکرد سویا در سطوح مختلف تنش شوری در شرایط گلخانه‌ای

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 157-169

زهرا عابدی؛ حمید نجفی زرینی؛ مصطفی عمادی؛ نادعلی باقری