نویسنده = مجدم2،، مانی
تعداد مقالات: 1
1. واکنش بیوشیمیایی هیبرید‌های مختلف ذرت به مصرف تلفیقی کود زیستی و شیمیایی پتاسیم تحت تنش خشکی در شرایط آب و هوایی دهلران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 37-55

محمد صادق آزادی1،‌2؛ علیرضا شکوه‌فر2*؛ مانی مجدم2،؛ شهرام لک2؛ مجتبی علوی‌فاضل2