نویسنده = مانی مجدم2*
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه کود اوره با کود اوره پوشش‌دار گوگردی بر عملکرد کمی و کیفی برنج (Oryza sativa L.) تحت تأثیر مقادیر مختلف سیلیس

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-36

لیلا کعیان حسینی1؛ مانی مجدم2*؛ تیمور بابایی‌نژاد3