نویسنده = برادران فیروزآبادی2، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر پرایمینگ بذر و مدیریت علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mayz L.)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 15-26

امین الله پودینه1؛ حسن مکاریان2*؛ حمید عباس دخت2،؛ مهدی برادران فیروزآبادی2؛ عباس نصیری دهسرخی3